Τεύχος 27ο Απρίλιος - Ιούνιος 2008 / Περιεχόμενα

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ «ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ»

Ο Ιρλανδικός λαός με ποσοστό 54% απέρριψε την Ευρωσυνθήκη προσθέτοντας και το δικό του ΟΧΙ, στο μεγάλο ΟΧΙ των λαών της Γαλλίας και της Ολλανδίας στο Ευρωσύνταγμα.

Οι λαοί λένε ΟΧΙ στην Ευρώπη που διαμορφώνει, θεσμοθετεί, εδραιώνει και επιβάλλει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης των χωρών της Ε.Ε. Ένα μοντέλο απρόσιτο, ολιγαρχικό, γραφειοκρατικό και ως προς την ουσία της πολιτικής του αντεργατικό και αντιλαϊκό. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης που βασικά χαρακτηριστικά του είναι η αδιαφάνεια, η διεύρυνση των σχέσεων ανισοτιμίας μεταξύ των κρατών μελών, η εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους στα όργανα της Ε.Ε., η υποχώρηση του εθνικού δικαίου έναντι του κοινοτικού και η μετατροπή των εθνικών κοινοβουλίων σε διακοσμητικά όργανα, που ...απλώς ενημερώνονται και εκφράζουν την γνώμη τους.

Ο ελληνικός λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η έγκριση της "ευρωσυνθήκης" οπλίζει το χέρι της "ιερής συμμαχίας" με αδυσώπητες εξουσίες, περνώντας έτσι "δια πυρός και σιδήρου" όσα ακόμα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει, ολοκληρώνοντας τις αντιδραστικές αλλαγές στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση και τις παραπέρα ιδιωτικοποιήσεις των ΔΕΚΟ, προωθώντας το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών, προχωρώντας στην "αντιτρομοκρατική" ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης και ετοιμάζοντας τους ευρωστρατούς τους και τις πολεμικές βιομηχανίες τους, με στόχο νέες επεμβάσεις και πολέμους, αφού θα έχει ξεμπερδέψει με τη δημοκρατία, τα εθνικά κοινοβούλια και τις πιέσεις που ασκούν οι λαοί στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, για την ακρίβεια, την φτώχεια την ανισότητα...Under Construction...

editorial Τεύχους 27o, Απρίλιος - Ιούνιος 2008|| Αρχική Σελίδα || Συντακτική Επιτροπή || Παλαιότερα Τεύχη || Επικοινωνία ||